Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοίνωση, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών προς τον Δήμο Κιλκίς, συνολικά Δέκα (10) ατόμων, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόποστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 2minaTAP@dhmoskilkis.gr,έως και         τη Παρασκευή, 05/02/2021 και   ώρα   24:00

Αναλυτικά δείτε την Ανακοίνωση…: ΕΔΩ

Την Αίτηση…………………..:
ΕΔΩ

Την Υπεύθυνη Δήλωση…………..: ΕΔΩ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window