Γενικά - Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία|

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, για την 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, σε εφαρμογή των κάτωθι διατάξεων:

  • το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06.10.2023)
  • την υπ’ αριθμ. 1237/94548/06.11.2023 (ΑΔΑ:9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την υπ’ αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Γ. Καπέτα 17 – Κιλκίς).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 11η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, είτε αυτοπροσώπως στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κιλκίς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimi.vafei@dhmoskilkis.gr.

Στην περίπτωση, που τα θέματα που θα προταθούν από τους Δημοτικούς Συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιήσει το προεδρείο κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 98/8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window