Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς (αριθ. απόφασης 323/2019) συγκροτήθηκε Επιτροπή Αδελφοποιήσεων του Δήμου.  Με πρόταση του Δημάρχου η σύνθεση της Επιτροπής είναι εννιαμελής και η θητεία της ολοκληρώνεται στις 31.12.2023.

Έργο της Επιτροπής είναι να επεξεργάζεται και να εισηγείται, προς το

∆ηµοτικό Συµβούλιο, προτάσεις για την ενδυνάµωση των υφιστάµενων

αδελφοποιήσεων αλλά και να προβαίνει στην αναζήτηση νέων.

Ο Δήμος Κιλκίς έχει αδελφοποιηθεί με το Δήμο Ασένοφγκραντ Βουλγαρίας (1987) και με το Δήμο Λατσιών Κύπρου (1994). Στη διευρυμένη του μορφή, με τη συγχώνευση των πρώην Δήμων Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου ο Δήμος Κιλκίς παραλαμβάνει και τις ακόλουθες Αδελφοποιήσεις – Σύμφωνα Διδυμοποίησης Φιλίας και Συνεργασίας:

  • ∆ήµος Λατσιών Κύπρου – πρώην Δήμος Χέρσου – Σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας (2000)
  • ∆ήµος Λύσης (κατεχόµενος) Κύπρου – πρώην Δήμος Δοϊράνης – Αδελφοποίηση (2003)
  • Κοινότητα Εργάτες Κύπρου  – πρώην Δήμος Κρουσσών – Σύμφωνο Διδυμοποίησης Φιλίας και Συνεργασίας (2006)
  • ∆ήµος Μοντεσάνο – Σαλεντίνο Κάτω Ιταλίας – πρώην Δήμος Γαλλικού – Αδελφοποίηση (2010)

 

Σύνθεση

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πουντζουκίδης

Μέλη

Δημήτριος Θεοδωρίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Δημήτριος Κυριακίδης (‘’Κιλκίς Μπροστά’’)

Νικόλαος Αμοιρίδης (‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’)

 ∆ηµήτριος Αγαθόπουλος (‘’Συμμετέχω – Ο Δήμος στα χέρια του Πολίτη’’)

Αναστάσιος Καζαντζίδης (‘’Κιλκίς – Μαζί Μπορούμε’’)

Αναστάσιος Αμανατίδης, δημότης

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, δημότης

Μαρία Τσιραμπίδου, δημότισσα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window