Οι πολιτικές ισότητας των φύλων προωθούνται από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας η οποία συστήνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο.

Ως προς τις ασκούμενες αρμοδιότητές της (Ν. 3852/2010 – Άρθρο 70Α)
η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας:
– σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
– διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
– συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
– συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων,συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης- πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση  που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.α.

 

Σύνθεση

Πρόεδρος

Μαρία Μασμανίδου – Τσάβαλου, δημοτική σύμβουλος

Μέλη

Δημήτριος Δημητρίου, δημοτικός σύμβουλος

Στυλιανή Ξάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς

Αννέτα Τάσσιου, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Όλγα Κουρτίδου, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Νέας Σάντας Κιλκίς

Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Αγγελίδου, εμπειρογνώμονας, δημότης

Χρήστος Χατζηιωαννίδης, εμπειρογνώμονας, δημότης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window