Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Ν. 3852/2010 – Άρθρο 76) συνιστά ενεργό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, με συμμετοχική έκφραση, το οποίο επικουρεί τη Δημοτική Αρχή με τεκμηριωμένες προτάσεις και απόψεις στη διαμόρφωση πολιτικών για την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου. Συγκροτείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Οι αρμοδιότητές της είναι συμβουλευτικές. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

– τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
– επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
– τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
– εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
– ενώσεων και συλλόγων γονέων,
– αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
– εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
– άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
– τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της, που είναι δημόσιες, καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Βασικές αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:
– Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
– Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο.
– Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Σύνθεση

Πρόεδρος Παύλος Θωμαϊδης

Τακτικά Μέλη

Ευδοξία Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κιλκίς

Σπυρίδων Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Αδάμ Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς

Γεώργιος Μωϋσίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών – Υπομηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομού Κιλκίς

Ιωάννης Καραϊτης, εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος Κιλκίς της ΑΔΕΔΥ

Χριστόφορος Κυριακίδης, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιλκίς – Τμήμα ΓΣΕΕ

Κωνσταντίνος Γρίβας εκπρόσωπος του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Κιλκίς

Ιωάννης Κασαπίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κιλκίς 

Σοφία Κεσίδου, εκπρόσωπος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ‘’Τέχνη’’

Αθανάσιος Βουλγαράκης, εκπρόσωπος της ‘’Θρακικής Εστίας’’ Κιλκίς

Σωτηρία Μιχαηλίδου, εκπρόσωπος του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Κιλκίς

Γεωργία Κολεσιώτου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Κιλκίς ‘’Άγιος Ευγένιος’’

Αθανάσιος Λαβασάς, εκπρόσωπος της Ένωσης Ποντίων Νομού Κιλκίς ‘’Οι Αργοναύτες’’

Νικόλαος Χατζηευφραιμίδης , εκπρόσωπος της Συντεχνίας Αρτοποιών Νομού Κιλκίς ‘’Ο Προφήτης Ηλίας’’

Χαράλαμπος Βασιλειάδης, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Νομού Κιλκίς

Αναστάσιος Αβραμίδης, εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου ‘’Χωμάτινος Μηχανοκίνητος Αθλητισμός’’ Κιλκίς – ΧΩ.Μ.Α.

Ιωάννα Κοζανίδου, εκπρόσωπος των Προσκόπων Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Θεμιστοκλής Κοσμίδης, εκπρόσωπος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Κιλκίς (Γ.Α.Σ.Κ.)

Χρύσα Καριπίδου, εκπρόσωπος της Ομάδας Παρέμβασης Κιλκίς

Απόστολος Τσουκαλάς , εκπρόσωπος του Συλλόγου OMNES

Χρήστος Ανδρεανίδης, εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιπατητών Κιλκίς

Αικατερίνη Φραγγίδου, εκπρόσωπος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήμα Κιλκίς

Ελισάβετ Καραγιώργη, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς

Ξανθή Γκιάλη, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Σωματείου ‘’Χορονός’’

Νικόλαος Σπυρλιάδης, εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού και Πολιτιστικού Συνόλου ‘’η Πόλις’’

Γεώργιος Νότας , εκπρόσωπος του Ορειβατικού Συλλόγου Κιλκίς

Χρήστος Καναρόπουλος , εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Ίριδα’’

Γεώργιος Στεφούδης , εκπρόσωπος του Π.Α.Σ. ‘’Αετός’’ Κιλκίς

Χρήστος Κουτρής, εκπρόσωπος του ΑΠΣ ‘’Κούπα’’ Κιλκίς

Κωνσταντίνος Παχιαδάκης, εκπρόσωπος του ΤΕΕ – Νομαρχιακό Τμήμα Κιλκίς

Βασιλική  Μαυρογόνατου, δημότισσα
Παύλος Σιλβιστόπουλος, δημότης
Αθανάσιος Τατάρογλου, δημότης
Βαϊτσα Προδανά, δημότισσα
Τριαντάφυλλος Σπανούδης, δημότης
Αναστασία Γαβουχίδου, δημότισσα
Ελευθέριος Αργυρόπουλος, δημότης
Παναγιώτα Φλώρου, δημότισσα
Χαράλαμπος Μακρίδης, δημότης

Μαρία Κωστελίδου, δημότισσα
Αντώνιος Κομπατσιάρης, δημότης

 

Αναπληρωματικά μέλη

Στέργιος Στρατέλης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κιλκίς

 Παναγιώτης Ασλανίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Μελαχροινή Στράντζαλη, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς Κυριάκος Αναστασιάδης,  εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών – Υπομηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Κιλκίς
Αχιλλέας Καλεμκερίδης, εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Τμήματος Κιλκίς της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναστάσιος Καπνίδης, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιλκίς – Τμήμα ΓΣΕΕ

Στυλιανός Σιάκας, εκπρόσωπος του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Κιλκίς

Κυριάκος Πουρσανίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κιλκίς

Δάφνη Παπαδοπούλου,  εκπρόσωπος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ‘’Τέχνη’’

Μαρία Δαγκλή, εκπρόσωπος της ‘’Θρακικής Εστίας’’ Κιλκίς

Αγάπη Πολυμένη, εκπρόσωπος του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Κιλκίς

Ελένη Τζανκουρταράν, εκπρόσωπος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Κιλκίς  ‘’Άγιος Ευγένιος’’

Κωνσταντίνος Σαββίδης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ποντίων Νομού Κιλκίς ‘’Οι Αργοναύτες’’

Γεώργιος Τσαχουρίδης,  εκπρόσωπος της Συντεχνίας Αρτοποιών Νομού Κιλκίς ‘’Ο Προφήτης Ηλίας’’

Θεόκλητος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Νομού Κιλκίς

Λάζαρος Κοζάρης, εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου ‘’Χωμάτινος Μηχανοκίνητος Αθλητισμός’’ Κιλκίς – ΧΩ.Μ.Α.

Χρήστος Καναρόπουλος, εκπρόσωπος των Προσκόπων Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Γεώργιος Βλάχος, εκπρόσωπος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Κιλκίς (Γ.Α.Σ.Κ.)

Χρήστος Σπίγκος, εκπρόσωπος της Ομάδας Παρέμβασης Κιλκίς
Άννα – Μαρία Παναγιωτίδου,  εκπρόσωπος του Συλλόγου OMNES

Σοφία Καραγιαννάκη- Καρυπίδου, εκπρόσωπος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιπατητών Κιλκίς

Θεολόγος Ζώτος, εκπρόσωπος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήμα Κιλκίς

Αναστάσιος Βαβάκας,εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς

Παρασκευή Πολυζωϊδου, εκπρόσωπος  του Πολιτιστικού Σωματείου ‘’Χορονός’’

Αχιλλέας Σπυρλιάδης,  εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού και Πολιτιστικού Συνόλου ‘’η Πόλις’’

Σοφία Δημαρέλου, εκπρόσωπος του Ορειβατικού Συλλόγου Κιλκίς

Αντώνιος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Ίριδα’’ 

Παναγιώτης Αμοιρίδης, εκπρόσωπος του Π.Α.Σ. ‘’Αετός’’ Κιλκίς

Δημήτριος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του ΑΠΣ ‘’Κούπα’’ Κιλκίς

Χρήστος Γαβριηλίδης, εκπρόσωπος του ΤΕΕ – Νομαρχιακό Τμήμα Κιλκίς

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window