Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμαρχος Κιλκίς
Ανακοινώνει
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 320/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κιλκίς, ο Δήμος Κιλκίς θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,   διάρκειας  έως  δύο   (02)   μηνών,  για   την   κάλυψη
κατεπειγουσών   και   πρόσκαιρων   αναγκών   του   Τμήματος   Καθαριότητας   της   Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Δείτε αναλυτικά εδώ την ανακοίνωση

Κατεβάστε εδώ τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window