Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 13η) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Επιβολή διοικητικής ποινής σε άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window