Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις είκοσι τρεις ( 23 ) του μηνός Απριλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 8η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επιβολή διοικητικής ποινής σε άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Ακύρωση της αριθ. 02/2003 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλικής Ναλμπάντη

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας των έργων:
α) Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων (κλειστών σχολείων ) στο Μεταλλικό ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ . Δ 10/2010
β) Κατασκευή βάσης οδών στην Αργυρούπολη αριθ. Μελ. Δ 22/2010
γ) Επισκευές πλακοστρώσεων του Δήμου Κιλκίς αριθ. Δ 46/2009
δ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου σε πάρκα της πόλης Κιλκίς Τ.Δ Κικλίς αριθ. Μελ. Δ 04/2010

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων:
α) Τοποθέτηση υπαίθριων WC στο Παλαιό Γυναικόκαστρο και τσιμεντόστρωση στην Ανω Ποταμιά αριθ. Μελ. Κ 22/2010 προϋπολογισμού 7.097,86 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
β) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Καστανιών αριθ Μελ. Κ 6/2010 προϋπολογισμού 4.297,86 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
γ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Χωρυγίου αριθ Μελ. Κ 5/2010 προϋπολογισμού 6.947,94 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window