Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις είκοσι τρεις ( 23 ) του μηνός Μαρτίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 6η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας: Προμήθεια γάλακτος προσωπικού του Δήμου έτους 2010 αριθ. Μελ. Δ 26/2010 προϋπολογισμού 35.110,24 €

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης της εργασίας : Καθαρισμός γραφείων Τοπικών Διαμερισμάτων Δ. Κιλκίς (Δ5/10) προϋπολογισμού 35.700,00 €

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάθεση σύνταξης των μελετών:

α) Κατασκευή ισόγειου περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού με χρήση πιάτσας ταξί κατηγορία 6(αρχιτεκτονική μελέτη) προϋπολογισμού 1.037,07 €
β) Ισόγεια κτίριο Αγροτικό Ιατρείο Άνω Ποταμιάς κατηγορία 6(αρχιτεκτονική μελέτη ) προϋπολογισμού 7.570,86 €
γ) Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισόγειου κτιρίου , επισκευή και βελτίωση όψεων υφισταμένου κατηγορία 6(αρχιτεκτονική μελέτη) προϋπολογισμού 4.657,64 €
δ) Υπόστεγα στο χώρο του ΟΤ 44 όπου βρίσκεται το κτίριο με την επωνυμία Δημοτικός Κήπος κατηγορία 6(αρχιτεκτονική μελέτη) προϋπολογισμού 8.151,50 €

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window