Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς »

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση ( α/α 2η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις είκοσι δύο ( 22 ) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων:

α)Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 09 / 2010 προϋπολογισμού 43.999,49 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
β) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου σε πάρκα της πόλης Κιλκίς ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 04/2010 προϋπολογισμού 59.997,16 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα των έργων:

α) Οικοδομικές εργασίες στα κτίρια του Συνεδριακού Κέντρου- Δημαρχείου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 56/2009
β) Κατασκευή πεζοδρομίου σε πάρκο Κρηστώνης αριθ. Μελ. Δ 55/2009

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων :

α) Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις δρόμων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 71/2008
β) Αποκατάσταση φθαρέντων οδοστρωμάτων πόλης Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 23/2008
γ) Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσιους χώρους και δημόσιες υπηρεσίες αριθ. Μελ Δ 05/2008
δ) Αποκατάσταση περίφραξης στο στρατόπεδο Καμπάνη λόγω εφαρμογής της ρυμοτομίας αριθ. Μελ Δ 09/2009
ε) Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – κρασπέδωση δρόμων επέκτασης πόλης Κιλκίς και ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 29/2008

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πλατείας στις Β΄ εργατικές κατοικίες αριθ. Μελ. Δ 78/2007.

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ένταξη των συνεχιζόμενων έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2010.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού που αφορά πληρωμή οφειλών έργων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 58.235,27 € από Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κιλκίς (ΠΕ10)

ΘΕΜΑ 9ο : Κάλυψη εξόδων μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ

ΘΕΜΑ 10ο : Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος Β3 που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά

ΘΕΜΑ 11ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.

ΘΕΜΑ 12ο : Ανανέωση συμβολαίων COSMOTE & WIND κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός δικαιούχων

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και κάλυψη εξόδων μετακίνησης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στα Λατσιά Κύπρου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και 1η Απριλίου.

ΘΕΜΑ 15ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση στον Μετεντζίδη Πέτρο του Παναγιώτη τμήματος έκτασης 4.000μ2 από το υπ. Αριθ. 1207ζ τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής έτους 1983 του αγροκτήματος Μελανθίου Δήμου Κιλκίς για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ 16ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση στον Παγώνη Γεωργίου του Ιωάννη τμήματος έκτασης 4.000μ2 από το υπ. Αριθ. 488γ τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 του αγροκτήματος Κολχίδας Δήμου Κιλκίς για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑ 17ο: Συναίνεση του Δήμου Κιλκίς για παραχώρηση στον Χαριτωνίδη Στυλιανό του Αλεξάνδρου έκτασης 6.000μ2 που εμπίπτει στο υπ. Αριθ. 963κθ αγροτεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής έτους 1976 αγροκτήματος Π. Γυναικοκάστρου Δήμου Κιλκίς χαρακτηριζόμενο Βοσκή Ορεινή κοινόχρηστη σύμφωνα με το αριθ. 3138/27-10-2009 έγγραφο του τμήματος τοπογραφικών εργασιών για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

ΘΕΜΑ 18ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπ. Αριθ. 823 αγροτεμαχίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Κιλκίς έκτασης 4 στρεμμάτων στην ΔΕΥΑΚ με σκοπό την κατασκευή οικίσκου γεώτρησης.

ΘΕΜΑ 19ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ισόγειου περιπτέρου της οδού Αθηνών 2 στο Κιλκίς στον αστικό Συνεταιρισμό Ραδιοταξί Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 20ο: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έως οκτώ (8) μήνες.

ΘΕΜΑ 21ο: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο Κιλκίς

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου.

Ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Φωτιάδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window