Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1211/Τ.Β/19-06-2009 δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμό Φ.500/388/69315/Ε5/16-06-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα καθορίζονται δέκα(10) θέσεις πρακτικής άσκησης κατ’ έτος και για το χρονικό διάστημα μιας πενταετίας. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κιλκίς και στο τηλέφωνο 2341352134 (κα Θεοχαρίδου Γλυκερία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window