Γενικά - Επικαιρότητα|

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς με το υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 230 / 11-05-2009 έγγραφο της, διαβίβασε αίτημα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης με το οποίο ζητείται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις για ορισμό περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος αφού πρώτα λάβουν υπ΄ όψη τη γνώμη των κατά τόπους δημοτικών συμβουλίων.

Η συζήτηση θα λάβει χώρα στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ώστε η απόφαση που θα ληφθεί να αποσταλλεί στη Νομαρχία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουνίου 2009.

Ο Δήμος Κιλκίς καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Από το συνημμένο αρχείο, μπορείτε να λάβετε γνώση της πρότασης που τίθεται προς συζήτηση.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window