Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 20η) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση των έργων:

α) Κατασκευή – βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των κοιμητηρίων του ΤΔ Λειψυδρίου αριθ. Μελ. Δ 49/2010

β) Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ . Δ 54/2010

ΘΕΜΑ 2ο: Επί ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κιλκίς και έγκριση πρακτικού ΙΙ

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός α) δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσεων και β) συμβολαιογράφου για ένορκη κατάθεση Δημάρχου Κιλκίς

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Κιλκίς

Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window