Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ανακοίνωση

Επειτά από την Ανακοίνωση Δημάρχου Κιλκίς (Αριθ. Πρωτ. 43/04.01.2021) και την επιλογή σύμφωνα με το Πρακτικό Επιλογής Δημάρχου (Αριθ. Πρωτ. 1631/22.01.2021), ανακοινώνονται οι επιλεγέντες για την  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (λόγω covid), σύμφωνα με την την με αριθμό 1832/26.01.2021 Απόφαση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Στην απόφαση για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων  δεν αναφέρονται τα ονόματα , αλλά ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβαν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window