Γενικά - Επικαιρότητα|

Στα πλαίσια εφαρμογής της προετοιμασίας των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) καθώς και το αριθμ. Πρωτ. 122438/08-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων/Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου, για την ηλεκτρονική καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-πλανόδιου και στάσιμου, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του Δήμου, την κατάσταση των φυσικών φακέλων των αδειών που βρίσκονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ εδώ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window