Γενικά - Επικαιρότητα|

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β ́/12-12-2020) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19” στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021, οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με συμμετοχή των πωλητών σε ποσοστό 50%, απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε (5) μέτρα, απόσταση μεταξύ των ατόμων ενάμισι (1,5) μέτρου και υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της παραπάνω ΚΥΑ, σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων:
περ. 22) Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τλ.)/ ΚΑΔ 47.82.
περ. 23) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τλ.)/ ΚΑΔ 47.89.
Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες, ώστε να προκύψει η συγκεκριμένη απόσταση των πέντε (5) μέτρων.
Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να προτρέπουν τους πελάτες να μην αγγίζουν τα προϊόντα και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο να τους προμηθεύουν με αντισηπτικό υγρό ή και γάντια μιας χρήσης.
Τέλος επισημαίνουμε ότι μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα απορρίμματα τους και να παραδώσουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων.
Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι: το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Κιλκίς.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα, θα γίνεται απομάκρυνση του επαγγελματία ή του παραγωγού άμεσα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251 και 23413 52230 αλλά και στο τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση με τον επικαιροποιημένο πίνακα συμμετεχόντων παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου στη λαϊκή αγορά της πόλης του Κιλκίς, πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window