Γενικά - Επικαιρότητα|

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2014 του δήμου Κιλκίς για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά είκοσι δύο (22) ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας και τρεις(3) ΔΕ οδηγών. Για να κατεβάσετε τον πίνακα επιτυχόντων πατήστε εδώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window