Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Κιλκίς, θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στους παιδικούς σταθμούς,συνολικά έξι (6) ατόμων :ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, τρία άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας,των οποίων η σύμβαση θα ολοκληρωθεί στις 31/7/2020.

Σχετικές οδηγίες στα έγγραφα:

1. Περίληψη Ανακοίνωσης

2. Αναλυτική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2020

3. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έκδοσης 02-12-2019

4. Έντυπο Αίτησης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window