Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
                                        Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κιλκίς, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος

Κιλκίς

Γ. Καπέτα 17

61 100 Κιλκίς

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2020-2021

28

35


δειτε την αναλυτική ανακοίνωση, το υπόδειγμα της αίτησης (ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2), και τις οδηγίες (ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window