Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Κιλκίς, και συγκεκριμένα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Κιλκίς

Σχολεία Δήμου Κιλκίς

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής απασχόλησης

3,5 ωρών

Μερικής απασχόλησης

5,5 ωρών

Διδακτικό έτος 2022-2023

32

35

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ka.sxol@dhmoskilkis.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής που είναι έως την Παρασκευή 5/8/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window