Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πρασίνου και Διαχείρισης Μηχανημάτων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2024-2025 Τμήματα 1-9 Αρ. Μελ. ΚΟΠ10/2024

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3) ΜΕΛΕΤΗ

4) ΕΕΕΣ (μορφή PDF)

4) ΕΕΕΣ (μορφή HTML)

4) ΕΕΕΣ (μορφή XML – αποσυμπιέστε το zip αρχείο)

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window