Γενικά - Επικαιρότητα, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων των 1.100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων των Δημοτών μας και απορριμματοκιβωτίων – σκάφες 10 κ.μ. οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλις και των Δημ. Ενοτήτων του Δήμου για να δέχονται τα ογκώδη απορρίμματα των δημοτών.

Μελέτη

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

ESPD ΣΕ PDF

ESPD ΣΕ XML (Αποσυμπιέστε το ZIP αρχείο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window