Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνική Περιγραφή Η/Μ

Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Ε.Ε.Ε.Σ.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αργυρούπολη-Αιτιολογική Έκθεση

Αργυρούπολη-Κατόψεις

Αργυρούπολη-Όψεις

Αργυρούπολη-Τομές

Βάθη-Αιτιολογική Έκθεση

Βάθη-Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ρυμοτομία

Βάθη-Κάλυψη παιδικής χαράς

Βάθη-Κατόψεις Διάταξης Χρωματικής Διαμόρφωσης

Βάθη-Όψεις Κιγκλιδωμάτων

Βάθη-Στοιχεία Απεικόνισης

Βάθη-Τομή Α-Α

Βαπτιστής-Σχέδιο Νέας Διάταξης Παιδικής Χαράς

Βαπτιστής-Σχέδιο Υφιστάμενης Κατάστασης

Βαπτιστής-Σχέδιο Χρωματικής Διαμόρφωσης Χυτού Δαπέδου

Ίσωμα-Αιτιολογική Έκθεση

Ίσωμα-Κατόψεις

Ίσωμα-Όψεις

Ίσωμα-Τομή

Κήπος-Αιτιολογική ΄Εκθεση

Κήπος-Κατόψεις

Κήπος-Όψεις

Κήπος-Τομές

Λεβεντοχώρι-Σχέδιο Διάταξης Παιδικής Χαράς

Λεβεντοχώρι-Σχέδιο Χρωματικής Διαμόρφωσης Χυτού Δαπέδου

Λεβεντοχώρι-Τομή Α-Α

Μυριόφυτο-Αιτιολογική Έκθεση

Μυριόφυτο-Κατόψεις

Μυριόφυτο-Όψεις

Μυριόφυτο-Τομή

Χωρύγι-1ο Σχέδιο Διάταξης Παιδικής Χαράς

Χωρύγι-2ο Σχέδιο Διάταξης Παιδικής Χαράς

Χωρύγι-Σχέδιο Χρωματικής Διαμόρφωσης Χυτού Δαπέδου

Χωρύγι-Τομή Α-Α

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window