Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείων στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διεύθυνση Γ. Καπέτα 17 ως έχει παρακάτω:

  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Καμπάνης (190 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09:30π.μ..
  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Αγιονερίου (135 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10:30π.μ..
  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Βαπτιστή (37 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11:30π.μ..
  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Ν. Γυναικοκάστρου (42 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12:30π.μ..

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα είναι στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη, τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Αναλυτικά:

————————————————————————————————————————–

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Καμπάνης (190 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09:30π.μ..

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά, την ίδια ημέρα του Διαγωνισμού, δηλαδή στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη έως τις 09:00π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

————————————————————————————————————————–

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ

  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Αγιονερίου (135 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10:30π.μ..

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά, την ίδια ημέρα του Διαγωνισμού, δηλαδή στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη έως τις 10:00π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

————————————————————————————————————————–

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΒΑΠΤΙΣΤΗ

  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Βαπτιστή (37 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11:30π.μ..

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά, την ίδια ημέρα του Διαγωνισμού, δηλαδή στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη έως τις 11:00π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

————————————————————————————————————————–

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

  • Για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Ν. Γυναικοκάστρου (42 μαθητές – τριες), ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12:30π.μ..

Οι φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά, την ίδια ημέρα του Διαγωνισμού, δηλαδή στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη έως τις 12:00π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία του διαγωνισμού καθώς και η κατάθεση δικαιολογητικών είναι στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη, τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window