Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Αναρτούμε τους πινάκες   

1. κατάταξης & βαθμολογίας,
2. προσληπτεων &
3. απορριπτέων

της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2024 του Δήμου μας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101, ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών

2) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου /ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο)

3) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου /ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο)

4) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

ΑΠΟΤΕΛ_101_9ΛΡ3ΩΕΧ-ΡΨΑ

ΑΠΟΤΕΛ_102_ΨΞ58ΩΕΧ-ΝΦΖ

ΑΠΟΤΕΛ_103_Ψ2ΕΚΩΕΧ-Θ3Ι

ΑΠΟΤΕΛ_104_9ΠΝ9ΩΕΧ-ΒΔΔ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window