Γενικά - Επικαιρότητα, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Πίνακες Επιτυχόντων – Γενικής Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 ΤΟΥ Δήμου Κιλκίς για την Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, της ΘΕΣΗΣ με ΚΩΔΙΚΟ 101 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Κωδικός Θέσης ΔΕ 101 Οδηγών Απορριμματοφόρων

Πίνακες Επιτυχόντων – Γενικής Κατάταξης της Ανακοίνωσης Δήμου Κιλκίς για την Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, της ΘΕΣΗΣ με ΚΩΔΙΚΟ 102 ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος

Κωδικός Θέσης ΔΕ 102 Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος

Πίνακες Επιτυχόντων – Γενικής Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 ΤΟΥ Δήμου Κιλκίς για την Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, της ΘΕΣΗΣ με ΚΩΔΙΚΟ 103 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Κωδικός Θέσης ΔΕ 103 Ηλεκτρολόγων

Πίνακες Επιτυχόντων – Γενικής Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 ΤΟΥ Δήμου Κιλκίς για την Πρόσληψη Προσωπικού σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, της ΘΕΣΗΣ με ΚΩΔΙΚΟ 104 ΔΕ ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

Κωδικός Θέσης ΥΕ 104 Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window