Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο  Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, με σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της οποίας θα είναι σύμφωνα με την τρέχουσα δημοτική περίοδο

Ο / Η Ειδικός Συνεργάτης θα ασκεί επιτελικά καθήκοντα και θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε διοικητικά και τεχνικά θέματα (μέσα στον κύκλο των γνώσεων του) για τη διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή διοικητικής ή τεχνικής βοήθειας σε θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και ειδικότερα σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στο τομέα της δραστηριότητάς του

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΙΤΗΣΕΙΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : (ΕΔΩ)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  : (ΕΔΩ)

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window