Γενικά - Επικαιρότητα, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο  Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου του Δημάρχου, με σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της οποίας θα είναι σύμφωνα με την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Ο Ειδικός Συνεργάτης – Δημοσιογράφος του Δημάρχου θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου  σχεδίου  δράσης  για  την  βέλτιστη  δυνατή αξιοποίηση όλων των ΜΜΕ για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου, ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης πάσης φύσεως  Νομικών  Προσώπων.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΙΤΗΣΕΙΣ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : (ΕΔΩ)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window