Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Έργο:Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών:Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων -οδών και κόμβων- στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς.

Σε αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ,κατά το άρθρο 6 της Αναλυτικής προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του θέματος, δηλώνεται ότι επίκειται τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού (Άρθρο 19, χρονοδιάγραμμα, Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων) η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες και θα αναρτηθεί στα site του Δήμου και των ΤΕΕ , ΤΕΕ-ΤΚΜ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window