Δελτία Τύπου, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Κιλκίς, ύψους 34.651.177,40ευρώ και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης του 2021 υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς που πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Θετική ψήφο στην ασκούμενη οικονομική πολιτική του Δήμου παρείχαν 27 δημοτικοί σύμβουλοι, κατά ψήφισαν πέντε δημοτικοί σύμβουλοι ενώ κατεγράφησαν τέσσερα παρών.

Άξιο αναφοράς είναι ότι για πρώτη φορά μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια επιτεύχθηκε με τόσο πλατιά συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου η έγκριση του προϋπολογισμού. Της ψήφισής του προηγήθηκαν σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου, ομόφωνη αποδοχή του προϋπολογισμού από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κιλκίς, ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και η σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2021 είναι

αυξημένος κατά 3.397.187ευρώ. Η άνοδος των οικονομικών του μεγεθών είναι προϊόν της εγγραφής νέων και παλαιών πιστώσεων οι οποίες θα απορροφηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο σε έργα υποδομής που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια οικονομικών – διοικητικών και εμπορικών λειτουργιών αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών. Η δέσμευση των δημόσιων πόρων αφορά ειδικότερα την έναρξη κατασκευής του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου ( Open Mall με1.500.000ευρώ) την ανανέωση του στόλου οχημάτων με την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από το πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος ΙΙ’’ (1.600.000ευρώ) και σε μικρής κλίμακας τουριστικές παρεμβάσεις του προγράμματος Leader (99.000ευρώ). Στη δυναμική του νέου προϋπολογισμού, που καλύπτει την οικονομική διαφορά με τον προηγούμενο (31.253.989,70ευρώ), προστίθενται και οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία των εργαζομένων του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ και των σχολικών καθαριστριών.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window