Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ανακοίνωση


Ο Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την υποβοήθηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας & υπολογισμού φορών, τελών και εισφορών προς τον Δήμο Κιλκίς, συνολικά Δέκα (10) ατόμων, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :

Η υποβολή των αιτήσεων, θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 2minaTAP@dhmoskilkis.gr, έως και τη Δευτέρα, 28/12/2020 και   ώρα     24:00

Αναλυτικά δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2) ΑΙΤΗΣΗ

3) Υ.Δ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window