Δελτία Τύπου|


Ειδική συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς του 2016 πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Σισμανίδης επισήμανε ότι τα κύρια γνωρίσματα του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 είναι η οικονομία και η λιτότητα και η σύνταξή του στηρίχθηκε κατά βάση στις αυστηρές οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Ο Δήμαρχος Κιλκίς στάθηκε ιδιαίτερα στην υποχρηματοδότηση των Δήμων, στις σοβαρές περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων (ΣΑΤΑ και ΚΑΠ) που οδηγούν αναπόφευκτα σε οικονομική στενότητα, σε αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση και σε εξασθένηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο κ. Σισμανίδης τόνισε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Κιλκίς καταβλήθηκε προσπάθεια για να εξοικονομηθούν πόροι για τον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αιμίλιου Νικολαϊδη ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 ανέρχεται σε 35.960.438,10ευρώ είναι δηλ. μειωμένος κατά

2.104.081,42 ευρώ (ποσοστό 5%) σε σχέση με τον περσινό λόγω και των μειώσεων των κρατικών επιχορηγήσεων.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς παρουσιάζεται ισοσκελισμένος. Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το οικονομικό έτος 2016 ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window