ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2)

Γενικά - Επικαιρότητα|

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος... Διαβάστε Περισσότερα → ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2)

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενικά - Επικαιρότητα|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος... Διαβάστε Περισσότερα → Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Eκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών, στους κατόχους αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Γενικά - Επικαιρότητα|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΕΣ ΛΑΪΚΕΣ παραταση... Διαβάστε Περισσότερα → Eκ νέου παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών, στους κατόχους αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Close Search Window