Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2021-2022 Τμήματα 1-10 Αρ. Μελ. ΚΟΠ17/2021

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ESPD ESPD ΣΕ... Διαβάστε Περισσότερα → Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων ετών 2021-2022 Τμήματα 1-10 Αρ. Μελ. ΚΟΠ17/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Μ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2021 Για Την Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ... Διαβάστε Περισσότερα → ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( Μ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2021 Για Την Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο Δήμο Κιλκίς “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς

Ενημέρωση Πολιτών, Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΤΕΥΔ... Διαβάστε Περισσότερα → Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο Δήμο Κιλκίς “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς

Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης», Αρ. Μελέτης ΚΟΠ38/2016

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ... Διαβάστε Περισσότερα → Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης», Αρ. Μελέτης ΚΟΠ38/2016

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Γενικά - Επικαιρότητα, Ενημέρωση Πολιτών, Νέα - Ανακοινώσεις|

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Διαβάστε Περισσότερα → ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Close Search Window