Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς »

Σας προσκαλούμε στις τριανταμία (31) του μηνός Μαΐου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 12η) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση παγίας προκαταβολής που εκδόθηκε επ΄ ονόματι του Χριστοδούλου Χρήστου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου «ΓΑΛΗΝΗ»

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2010-2011

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window