Γενικά - Επικαιρότητα|

Σας προσκαλούμε στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 π.μ. να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (α/α 4η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων:

α) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Χωρυγίου αριθ. Μελ. Κ 05/2010
προϋπολογισμού 6.949,78 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
β) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Κρηστώνης αριθ. Μελ. Δ 03/2010 προϋπολογισμού 8.245,21 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
γ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Καστανιών αριθ. Μελ. Κ 06/2010 προϋπολογισμού 4.298,28 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
δ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Μεγάλης Βρύσης αριθ. Μελ. Κ 07/2010 προϋπολογισμού 3.999,83 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
ε) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Μελανθίου αριθ. Μελ. Κ 08/2010 προϋπολογισμού 1.999,14 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
στ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Σταυροχωρίου αριθ. Μελ. Κ 09/2010 προϋπολογισμού 4.499,63 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
ζ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Μεσιανό αριθ. Μελ. Κ 10/2010 προϋπολογισμού 6.942,22 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
η) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Βαπτιστή αριθ. Μελ. Κ 11/2010 προϋπολογισμού 3.999,95 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
θ) Φυτεύσεις και έργα πρασίνου στο ΤΔ Λειψυδρίου αριθ. Μελ. Κ 12/2010 προϋπολογισμού 4.999,67 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή – Βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των Κοιμητηρίων του ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 02/2010.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης της εργασίας : Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 70/2009

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής ποσού 4.000,00 € επ΄ ονόματι του υπαλλήλου Χριστοδούλου Χρήστου.

Ο Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Κιλκίς


Δημήτριος Τερζίδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window