Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την «Υπηρεσία βιντεοσκόπησης φωτογράφησης ταξινόμησης & αρχειοθέτησης ψηφιακού υλικού του 15ου διεθνούς φεστιβάλ κουκλοθεάτρου & παντομίμας Κιλκίς».

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία:

1) Περιληπτική Διακήρυξη

2) Αναλυτική Διακήρυξη

3) Δημοσίευση σε ΜΜΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεύχη θα είναι διαθέσιμα έως 10/05/2013 (τελευταία ημερομηνία παραλαβής)

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window