Γενικά - Επικαιρότητα|

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 14/3/2012 , ώρα 8.00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές του αρθ. 38 του Π.Δ/τος 118/2007 και συγκεκριμένα:

  1. Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης προμηθειών

  2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του αρθ. 15 του παρόντος και προσφυγών

  3. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών

 

Δείτε Αναλυτικά την Ανακοίνωση στο Επισυναπτόμενο Αρχείο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window