Γενικά - Επικαιρότητα|

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς »

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση ( α/α 7η ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις δέκα τρείς ( 13 ) του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:

α) Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 54/2010 προϋπολογισμού 43.976,88 χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

β) Κατασκευή – βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των κοιμητηρίων του ΤΔ Λειψυδρίου αριθ. Μελ. Δ 49/2010 προϋπολογισμού 30.000,00 € χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού- τακτοποιητικού πίνακα της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργο-υ : Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – κρασπέδωση δρόμων επέκτασης πόλης Κιλκίς και ΤΔ Κιλκίς αριθ. Μελ 29/2008

ΘΕΜΑ 3Ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων:

α) Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Χωρυγίου αριθ. Μελ. Δ 46/2009

β) Αναπλάσεις πάρκων Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 45/2009

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αναπλάσεις παιδικών χαρών ΤΔ Χωρυγίου αριθ. Μελ. Δ 46/2009

ΘΕΜΑ 5ο: Παραλαβή των μελετών:

α) Αποτύπωση τμήματος στρατοπέδου Καμπάνη αριθ. Μελ. Κ 31/2010

β) Υπόστεγα στο χώρο του ΟΤ 44 όπου βρίσκεται το κτίριο με την επωνυμία Δημοτικός Κήπος

γ)Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισόγειου κτιρίου , επισκευή και βελτίωση όψεων υφιστάμενου

δ) Κατασκευή ισόγειου περιπτέρου σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού με χρήση πιάτσας ταξί

ε) Ισόγειο αγροτικό ιατρείο Άνω Ποταμιάς.

στ)Αποτύπωση παλιού κλειστού γυμναστηρίου

ΘΕΜΑ 6Ο: Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης των μελετών:

α) Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς αριθ. Μελ. Δ 51/2010

β) Διευθέτηση τμήματος κοίτης του Γαλλικού Ποταμού στην περιοχή αγροκτήματος Σεβαστού αριθ. Μελ. Δ 57/2010

γ) Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Δογάνη (2ο στάδιο)

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2010

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ένταξη σ΄ αυτό συνεχιζόμενων έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια της περιοχής Αναπλάσης του Δημοτικού Πάρκου – Κήπου.

ΘΕΜΑ 10ο : Υποβολή πρότασης Δήμου Κιλκίς στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 , στον άξονα προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής στη ΠΚΜ και κωδικό προτεραιότητας 44 – Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων με τίτλο: Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ πρόσκληση 20.1 με τίτλο: Αναβάθμιση Ψηφιακής Λειτουργίας στο Διευρυμένο Δήμο Κιλκίς

ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ πρόσκληση 20.1 με τίτλο: Παρακολούθηση Κατανάλωσης και Εξοικονόμηση Ενέργειας των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Διοικητική Λειτουργία του Διευρυμένου Δήμου Κιλκίς

ΘΕΜΑ 13ο: Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 στον Άξονα 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ και κωδικό προτεραιότητας 53 « ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» με τίτλο : Διευθέτηση τμήματος κοίτης του Γαλλικού Ποταμού στην περιοχή αγροκτήματος Σεβαστού.

ΘΕΜΑ 14ο: Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 :ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Κιλκίς

ΘΕΜΑ 15ο: Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 :ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: Ολοκληρωμένο Σύστημα διαχείρισης καυσίμων και δρομολόγησης απορριμματοφόρων και δημοτικών οχημάτων του Δήμου Κιλκίς

ΘΕΜΑ 16ο: Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα southEast Europe με θέμα : eMedic4Balkans

ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση του τελικού Τεχνικού Δελτίου και της Δήλωσης ολοκλήρωσης της πράξης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κιλκίς» ως προς τον προϋπολογισμό.

ΘΕΜΑ 18ο: Καθορισμός χώρου , χρόνου και όρων διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς έτους 2010.

ΘΕΜΑ 19 ο: Καθορισμός του αριθμού των αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή (οίκων ανοχής) στο Δήμο Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και ενός αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 Ν 2734/1999 (Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα & άλλες διατάξεις)

ΘΕΜΑ 21ο: Συναίνεση για παραχώρηση από την Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Γραφείο Πολιτικής Γης – ΠΚΜ , του υπ. αριθ. 238 οικοπέδου ΟΤ 35 έκτασης 2.560 μ2 του συνοικισμού Κρηστώνης διανομής έτους 1966-1967 στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής.

ΘΕΜΑ 22ο: Συναίνεση για παραχώρηση από την Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Πολιτικής Γης – ΠΚΜ τμήματος του υπ. Αριθ. 4460 κοινόχρηστου χερσολίβαδου αγροκτήματος Κιλκίς Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1970 Αγροκτήματος Κιλκίς έκτασης 3.431,30 μ2 στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κιλκίς

Ο πρόεδρος Δημοτικού ΣυμβουλίουΔημήτριος Φωτιάδης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window