Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, ανακοινώνει την τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων του παραπάνω έργου (άρθρο 8.1 & άρθρο 19 της Αναλυτικής Προκήρυξης), λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται, σύμφωνα με την 183/2013 συνημμένη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς, η Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 15:00.

Απόφαση τροποποίησης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window