Γενικά - Επικαιρότητα|

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1638/Β/15-5-2017 η απόφαση Δ.Ο.Υ./ο/1860/31-03-2017 με τίτλο : «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων».

Το εν λόγω διαδικτυακό  «εργαλείο»  θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων στις εκτός έδρας μετακινήσεις μας.    

Για τον προσδιορισμό των διαδρομών χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα διανυσματικά δεδομένα Οδικού Δικτύου όπως :

Ø Οδικό Δίκτυο Δ.Μ.Ε.Ο. Α’ έκδοση (κύριο προϊόν του «Μητρώου Οδών» της Δ.Ο.Υ. ), αναφέρεται ως θεσμοθετημένο Οδικό Δίκτυο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ø Ανοικτά Δεδομένα Οδικού Δικτύου , αναφέρονται ως συμπληρωματικό οδικό δίκτυο.

Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση : https: //kmd.ggde.gr  και αναμένεται να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων.

Ττμημ. Σχεδιασμού , Προγραμματισμού &
Μητρώου Οδικών Υποδομών,
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η   Ο δ ι κ ώ ν   Υ π ο δ ο μ ώ ν ( ΔΟΥ )
Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων
Λ. Αλεξάνδρας 19 , 4oς όροφος, 114 73 Αθήνα

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window