Γενικά - Επικαιρότητα|

Ο Δήμος Κιλκίς, με την με αριθμό 206/25-05-2016 Απόφασή του εντάχθηκε στην υλοποίηση του Προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε Δήμους Θύλακες υψηλής ανεργίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η υπαγωγή των Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ αυτών, στο πρόγραμμα “Επανένταξης μακροχρόνιων ανέργων στην αγορά εργασίας”, πραγματοποιείται με την πράξη ένταξης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας μέσω Ο.Α.Ε.Δ, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ενταγμένοι Δήμοι στο πρόγραμμα, τα έργα και οι εργασίες που έχουν υποδειχθεί από τους Ο.Τ.Α ή τα Ν.Π.Δ.Δ αυτών ο αριθμός του απαιτούμενου δυναμικού και οι ειδικότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων/εργασιών.

 

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κα Αντωνοπούλου Ουρανία, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέας γενιάς Προγραμμάτων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, τα ως άνω Προγράμματα περιλαμβάνουν και δράσεις ενεργοποίησης των Ωφελουμένων, όπως συμβουλευτική και κατάρτιση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window