Νέα για Επιχειρησιακό Πρόγραμμα|

Ο Δήμος Κιλκίς, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 414/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προσκαλεί τους δημότες, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν στην εκπόνησή του αποστέλλοντας μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις επί των τιθέμενων στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων του καθώς και μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα Ελευθερία Σπανού, τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης, στο τηλ. 23413 52151. Για την ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου ή/και των προτάσεών σας, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τα σχετικά αρχεία στο email: spanou@dhmoskilkis.gr. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Κιλκίς.

1. Περιεχόμενο στρατηγικού σχεδίου και μεθοδολογία

2a. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

2b. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

2c. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

2d. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

3. Αξιολόγηση εξωτερικού περιβάλλοντος

4. Αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος

5. Οικονομικά δεδομένα και δείκτες

6. Δημόσια διαβούλευση – Η γνώμη σου μετράει

7. Εν δυνάμει τομεακές πολιτικές του δήμου Κιλκίς

8. Στρατηγική και πρότυπα ανάπτυξης

9. Στρατηγική και όραμα του δήμου Κιλκίς

10. Αξονες – Μέτρα – Στόχοι Στρατηγικής

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window