Νέα - Ανακοινώσεις|

neo-logo      idryma      Emvlima
     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

                                                         

 

 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

Συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά 2015-2016 από το Δήμο Κιλκίς και το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), του Δήμου Κιλκίς.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης και εργασιακής κατάστασης, αφορούν σε Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στους ενδιαφερόμενους ενώ στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κιλκίς έως και τον Φεβρουάριο του 2016 αναμένεται να δημιουργηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1

         1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

50

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2

         2.9 Aγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

25

3

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

4

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

5

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)          

50

6

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή           

25

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

7

          4.4 Aγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1)

25

8

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (αρχάριοι)

25

9

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)         

25

10

4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                 

25

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

11

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο

25

12

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 

13

6.3 Φωτογραφία

25

14

6.7 Εργαστήρι μουσικής

50

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

 

 

 

 

 

1

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση                                                                              

50

2

Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης

50

3

Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1

50

4

Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2

50

 

 

 

 

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται από 17 Σεπτέμβρη έως και 9 Οκτώβρη2015 στο Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου Κιλκίς, στα Διοικητικά γραφεία του ΚΔΒΜ Κιλκίς και ηλεκτρονικά στο email: kdvmkilkis@gmail.com

 

 

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

 

στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κιλκίς (Κτίριο Α΄Γ.Ε.Λ, Τέρμα Παλαιών Σφαγείων -Περιοχή Σαλάτς)  από Δευτέρα έως και Πέμπτη, απογευματινές ώρες 4-7.

 

στο Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου Κιλκίς (Γ. Καπέτα 17, 1ος ορφ, τηλέφωνα επικοινωνίας 2341352150 και 2341352151 )

 

Επικοινωνία:

 

Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας τηλ. 6975851511

 

Κωνσταντίνα Χαλβατζή, Υπεύθυνη Οργάνωσης, τηλ. 6949079991

 

 

 

 

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

 

 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου 2015-2016


aponomi


Αίτηση εκπαιδευόμενου 2015


Δελτίο Τύπου Νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Δελτίο Τύπου Χριστουγέννων

Αίτηση Εκπαιδευόμενου Χριστούγεννα 2014Έναρξη Εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 για το ΚΔΒΜ Δήμου Κιλκίς

Τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης αποτελούν βασικές δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, παρέχουν οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες σκόπιμα σχεδιασμένες από Εκπαιδευτικούς Φορείς που απευθύνονται σε ενήλικες ενώ στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών κοινωνικών ανισοτήτων. H μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις επιθυμίες του εκπαιδευόμενου.

Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ. δεν αποτελεί η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, Άμεσα, για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας, αλλά πρόκειται για γνώσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη της δημιουργικότητας, την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων και την προώθηση της ενεργής συμμετοχής στην κοινωνία.

Τα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι Επιτελικοί Φορείς της λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου και της εφαρμογής των δράσεων του Κ.Δ.Β.Μ. που συμμετέχουν συνεργάζονται για την υλοποίηση τους είναι:

•Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 

•Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), 

•Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 

•Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),

•Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),

• και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.).

Για τη συμμετοχή στα τμήματα μάθησης βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος ενήλικος. Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από μορφωτικό επίπεδο, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Τα τμήματα μάθησης παρέχονται δωρεάν στους πολίτες- εκπαιδευόμενους, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή, επίσης δεν επιδοτείται, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς εδρεύει στη διεύθυνση Κτίριο 1ου ΓΕΛ, Τέρμα Παλαιών Σφαγείων, Κιλκίς και στελεχώνεται από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, κ. Σιούρδα Θ. Πηνελόπη, την Υπεύθυνη Οργάνωσης κ. Χαλβατζή Κωνσταντίνα και την Υπεύθυνη του Δήμου κ. Σπανού Ελευθερία.

Κατεβάστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Επικοινωνία

 Διεύθυνση:

 Κτίριο 1ου ΓΕΛ, Τέρμα Παλαιών Σφαγείων, Κιλκίς
T.K.:61100

 Τηλ. 23410 20041

E-mail:kdvmkilkis@gmail.com


Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


espa

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window