Προκηρύξεις - Διακηρύξεις|

Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την « Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικουαστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς έτους 2013-2014¨.

Αρχείο Διαγωνισμού

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Close Search Window